05:31
Přihlásit se  |  Registrace
Sudoku online
Hráči sudoku
Žebříček nejlepších
Oblíbené hry sudoku
Sudoku online
Server pro všechny nadšené hráče a hráčky Sudoku...
1 581 628

Her sudoku k vyřešení a stále přidáváme nové

63

Celkový počet dnes odehraných her – 7.4.2020

Podmínky užívání služeb serveru Sudoku KLUB

Verze 1.0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru Sudoku KLUB. Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru a nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Sudoku KLUB

Server Sudoku KLUB je internetový server, dostupný na internetové adrese http://www.sudoku-klub.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k poskytování informací o programových plánech pozemních, kabelových a satelitních televizí a/nebo služeb za níže uvedených podmínek. Dále server Sudoku KLUB označujeme jen jako "server". Souhrnně označujeme naše služby jako služby serveru Sudoku KLUB, zkráceně jen služby serveru.

Poskytujeme tyto služby

 • Herní stránku s možností hrát hru sudoku, sledovat čas a výsledek hry.
 • Pro registrované uživatele možnost komunikovat s ostatními uživatel, evidovat odehrané hry, přidávat uživatele do přátel a jednotlivé hry do oblíbených.

Oprávnění provozovatele

Provozovatel serveru je oprávněn uživatelský účet, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky stanovené těmito podmínkami, bez náhrady odstranit.

Provozovatel je oprávněn v intervalu dle svého uvážení zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení, ne však častěji než jednou za kalendářní měsíc. Dále je provozovatel také oprávněn zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci technická a provozní sdělelní v intervalu dle provozně technických potřeb provozovatele.

Zakázané aktivity

Uživatel nesmí jakýmkoliv nepovoleným způsobem manipulovat s výsledky her - ten jediný povolený způsob je vlastní hru odehrát.

Uživatelský profil může být bez upozornění smazán při následujícím:

 • profil obsahuje vulgární, nebo sexuálně laděné texty
 • profil obsahuje erotické, nebo pornografické fotografie
 • profil obsahuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem
 • uživatelské jméno obsahuje slovo "admin", nebo pokud uživatelské jméno obsahuje vulgární výrazy, také však pokud je uživatelské jméno záměrně napsáno tak, aby se podobalo jinému uživatelskému jménu
 • profil obsahuje jakékoliv komerční, nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části
 • uživatel rozesílá prostřednictvím vzkazů SPAM
 • 1 uživatel může založit pouze 1 seznamovací profil. Pokud uživatel vytvoří více uživatelských profilů, může administrátor rozhodnout o smazání všech profilů, a to i bez předchozího upozornění.

Co se může uživateli, který porušuje pravidla stát:

Pokud se uživatel chová tak, že porušuje obecné podmínky používání služeb, nebo porušuje některé z definovaných pravidel, popřípadě koná některé ze zakázaných aktivit bude dle závažnosti porušení pravidel postupováno následovně:

 • uživatel může být při méně závažných případech porušení pravidel nejdříve upozorněn na porušování pravidel
 • smazání uživatelského účtu
 • trvalá blokace přístupu k službám tohoto serveru

Reklamní obsah

Provozovatel jakožto nezávislé medium si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, nebo dobrými mravy, politicky motivované kampaně, či reklamní materiály, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Záruka

Provozovatel serveru Sudoku KLUB nenese žádné záruky za obsahovou a časovou správnost informací o programových plánech.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Informace zde mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovazel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na tomto serveru a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde – a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

25.6.2010 - verze 1.0

 
O serveru | Hráči Sudoku | Žebříček nejlepších | Nejhranější sudoku | Nápověda | Podmínky | Kontakt

Vložte si sudoku na svůj web | Copyright © 2020 Sudoku KLUB, všechna práva vyhrazena